Press

AGA Gas, Linde Healthcare är en av studiens samarbetspartners och finansiärer.

För Linde Healthcare är det angeläget att stötta den kliniska forskning som idag bedrivs på medicinsk syrgas och denna patientgrupp. KOL-patienter har en svag röst i samhället och AGA Linde Healthcare vill vara med och förstärka den. Som marknadsledande inom medicinsk oxygen vill AGA Linde Healthcare vara med och driva utvecklingen och visa på nytta för både patienter och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att kunna bidra till ökad kunskap om KOL och fysisk aktivitet och eventuell nytta med användning av oxygen i detta sammanhang. I förlängningen handlar det om att svårt sjuka KOL-patienter ska kunna få en bättre tillvaro.

AGA Linde Healthcares roll i studien.

AGAs roll i studien är, förutom genom mindre forskningsbidrag, att främst förse försökspersonerna i behandlingsgruppen med syrgas. Vidare har AGA vid behov utbildat och informerat centra om de tillgängliga mobila syrgasutrustningar som finns att erbjuda patienterna. Utöver det har de bistått med informationsspridning och tagit fram informationsmaterial till centra, bl.a. en affisch och lathund att sprida på klinikerna som träffar patienter som kan bli aktuella för inklusion. AGA har dessutom de två senaste åren stått som värd för prövarmötena som hålls i oktober och tillsammans med huvudprövarcentrat försökt öka och sprida kunskap och engagemang om studien. Vi fortsätter vara värd för prövarmötena i oktober även under 2016.